Adatvédelmi tájékoztató

1. HATÁLY

A www.lovestories.hu (a továbbiakban: Honlap) név alatt elérhető internetes oldalakat az LoveStories Company Kft.(székhely: 1148 Budapest, Angol utca 43,, cégjegyzékszám: 01-09-193983, a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti és szolgáltatja.

Mely létrejött egy részről: 
Név: LoveStories Company Kft.
Székhely: 1148 Budapest, Angol utca 43. 
Adószám: 24871592-2-42
Közösségi adószám: HU24871592
Cégjegyzékszám: 01-09-193983, nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék
Kamarai nyilvántartási szám:
Kamara megnevezése: Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Vezető tisztségviselője: Balogh Zoltán
Bankszámlaszám: 10404072-50526653-87571002 
Telefonszám: 
Fax: 
E-mail: lovestories[kukac]lovestories.hu
Honlap: www.lovestories.hu

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-73523/2014., NAIH-73524/2014., NAIH-73569/2014., NAIH-73571/2014., NAIH-73574/2014., NAIH-73575/2014., NAIH-73570/2014., NAIH-73572/2014., NAIH-73573/2014., NAIH-73576/2014., NAIH-76017/2014., NAIH-76018/2014.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) hatálya alá tartozik valamennyi, az Adatkezelő által üzemeltetett Honlap. Az Adatkezelő által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy Ön (a továbbiakban: Felhasználó) előzetesen elolvassa és elfogadja jelen Nyilatkozat teljes tartalmát. A Honlapra történő belépéssel/ annak látogatásával a Felhasználó elismeri, hogy a Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket és feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Felhasználó a Honlapot a Nyilatkozatban foglaltak megtartásával szabadon, ingyenesen látogathatja anélkül, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot megadna. Az Adatkezelő (Szolgáltató) azonban a Honlapról elérhető bizonyos szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz, költségtérítéshez kötheti, mely már magával vonhatja személyes adatok megadását.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja a honlap mindegyik látogatójának adatvédelmi jogait. Jelen adatvédelmi szabályok határozzák meg, hogy az Adatkezelő hogyan végezheti az Ön adatainak kezelését. Kérjük, olvassa végig alaposan a lenti adatvédelmi rendelkezéseket. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

2. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelés jogalapja, jogszabályi háttere, a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama, egyéb rendelkezések:

A Honlapon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amelyet adatai megadásakor az adatok megadásával elfogad. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.) A Honlap használata a Honlap látogatása során rögzített adatokkal végzett adatkezelések tekintetében a jelen adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározottak elfogadásának, és az itt meghatározott adatkezeléshez való önkéntes, határozott hozzájárulásnak minősül. A regisztráció, valamint a szolgáltatások megrendelése során megadott személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást az érintettek a regisztrációval, illetve a megrendeléssel egyidejűleg adják meg egyidejűleg elfogadva a jelen adatvédelmi rendelkezéseket. A Honlapon megadott, illetve a látogatás során rögzített személyes adatok kezelője az Adatkezelő.

Az Adatkezelő a Nyilatkozatban foglaltak alkalmazása során valamennyi hatályos magyar jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek-, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete betartására kötelezettséget vállal, különös tekintettel Magyarország Alaptörvénye, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés céljait szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseire, valamint az adatvédelmi biztosnak az Internettel összefüggő adatkezelések egyes kérdéseiről szóló ajánlására.

A Honlap látogatása során rögzített személyes adatok Adatkezelő általi kezelésének célja a Honlap hibamentes és felhasználóbarát módon történő működtetése, és a szolgáltatások, megrendelések teljesítése, a felhasználók egymás általi elérése. A Felhasználó számítógépének egyes adatai a honlap-látogatottsági adatok számontartása és az esetlegesen felmerülő hibák észlelése céljából automatikusan naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhetnek, azokat azonban az Adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne. Szolgáltató az adatokat – az azonosításon kívül - legfeljebb anonimizált formában használja fel statisztikai célokra. Az adatokat a Szolgáltató addig kezeli (adatkezelés időtartama), amíg az egyes szolgáltatásokhoz a Felhasználó regisztrációval rendelkezik, illetve amíg a szolgáltatást igénybe veszi. A regisztráció törlése az adatok törlésével jár, azt az Adatkezelő ezt követően nem végez adatkezelést.

A Honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban, bizonyos személyes adatokra szükség van. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulását, amely bármikor visszavonható. A személyes adatok felhasználása minden esetben az érintettnek a szolgáltatás megrendelésekor tett írásbeli, vagy/és az internetes adatformok kitöltésekor jóváhagyott, és e-mailben kiküldött biztonsági link használatával megerősített nyilatkozatán alapul, amely a jelen adatvédelmi rendelkezések elfogadását jelenti.

Az Adatkezelő a Felhasználó egyedi elérésére alkalmas adatait (pl. e-mail címét, telefonszámát, postacímét stb.) kizárólag belső felhasználás és kapcsolattartás célból veszi igénybe. Kivéve, ha bizonyos adatok tekintetében a regisztráció, illetve az azt követő adatformok kitöltése során a felhasználó másképp nem rendelkezett. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor (írásban) visszavonja.

A regisztráció során és a Honlap használata során (kifejezetten publikálás céljából) megadott publikus adatok a regisztrált felhasználók profiljában megjelennek. A szorosan személyhez kötődő adatok megjelenését / elrejtését maga a felhasználó állíthatja be (Pl.: lakcím, telefonszám, egyéb elérhetőségek). A regisztrációval a regisztráló Felhasználó kifejezetten hozzájárul az általa megadott adatok (beleértve a fényképfelvétel, videós bemutatkozó, hangos bemutatkozó) profiljában való megjelenéséhez. A fentiekre tekintettel Felhasználó az Adatkezelő általi adatkezelés mellett ahhoz is hozzájárul, hogy a publikus, és az általa megjelenítettként beállított adatokhoz más Felhasználók is hozzáférjenek, azokat megismerjék. A Felhasználó továbbá hozzájárul, hogy a publikus adatokat (beleértve a fényképfelvételt, videós bemutatkozót, hangos bemutatkozót is) a Honlapot meglátogató nem regisztrált Felhasználók is megismerjék. Az Adatkezelő a Felhasználó kifejezett önkéntes hozzájárulása alapján - amelyet a Felhasználó a jelen nyilatkozat elfogadásával megerősít- az alábbi adatokat kezeli: családi -, és keresztnév, születési hely, idő, lakcím, e-mail cím, telefonszám, fel kellene sorolni valamennyi adatot: pl munka, érdeklődési terület, személyes leírás...

Egyes szolgáltatások igénybevétele során további személyes adat megadása is kötelező pl: bankkártya szám, azonban ezen pénzügyi tranzakció közvetlenül az adott pénzintézeten keresztül történik, ezért ezen adatokra az adatkezelés nem terjed ki, arról kérjük, hogy közvetlenül a pénzintézetnél, egyéb szolgáltatónál tájékozódjon.

Egyes esetekben olyan adatokat gyűjthetünk Önről, amelyek nem teszik lehetővé személyének azonosítását. Ilyen adat lehet például az Ön IP-címe, az Ön által használt webböngésző, számítógép és operációs rendszer típusa, illetve azon weboldal vagy reklám domain neve, amelyről eljutott az oldalunkra. Ezek statisztikai adatok felhasználóink böngészéséről és böngészési szokásairól, senkit nem azonosítanak személyesen. Ugyanezen okokból eltárolhatunk bizonyos adatokat az Ön számítógépén, amikor megtekinti az weboldalt. Ezek "cookie" vagy hasonló fájl formájában kerülnek az Ön gépére. Például a cookie-k segítségével úgy jeleníthetünk meg Önnek weboldalakat vagy reklámokat, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek az Ön érdeklődésének. A cookie-k a legtöbb webböngésző segítségével törölhetők a számítógép merevlemezéről, az összes cookie blokkolható, illetve figyelmeztetést is kaphat egy cookie eltárolása előtt.

A Honlapon különféle információs szolgáltatásokat, ajánlatokat az Adatkezelő személyre szabottan készít el ügyfelei számára, melyek elkészítéséhez szükséges adatokat szöveges adatbeviteli mezőkön keresztül kéri el a Felhasználótól. Az adatbeviteli mezőket nem kötelező kitölteni. A Felhasználó saját elhatározása alapján döntheti el, hogy egy-egy kérdőívet kitölt-e, vagy sem. Amennyiben azt kitölti, az a megadott adatok kezeléséhez való önkéntes és határozott hozzájárulásnak minősül. A kérdőíveken belül vannak olyan adatmezők, melyek kitöltése nélkül nem lépteti tovább a rendszer a Felhasználót, mivel az adott adat valószínűleg szükséges a kért információs szolgáltatás, vagy ajánlat elkészítéséhez. A félbehagyott, illetve idő közben az oldalról kilépve a kérdőíveken kitöltött mezők adatait a rendszer sehol nem tárolja el.

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus levelet küldjön az általa megadott e-mail címre. Az elektronikus hírlevélről történő leiratkozást az Adatkezelő biztosítja. A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A Felhasználó számára az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a Holnapon elérhető, regisztrációhoz kötött szolgáltatások esetén az egyedi azonosító és jelszó megadását követően a Felhasználó saját adatihoz hozzáférjen, módosítsa, illetve törölje azokat.

A Felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, illetve a regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni. A Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága, értelmezhetetlensége vagy pontatlansága, illetve a jelen Nyilatkozatban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén a Szolgáltatónak jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni, vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését, regisztrációját indoklás nélkül. A Felhasználó által megadott adatok valódiságáért, pontosságáért, hitelességéért kizárólag a Felhasználó felel, ezen tekintetben az Adatkezelő a felelősséget kizárja.

A Honlapon találhatók linkek elvezethetnek más cégek weboldalaira. Az Adatkezelő nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Ezeknek a weboldalaknak a tartalmát az Adatkezelő nem ismeri, az ilyen független oldalakon található adatok az oldalak tulajdonosainak kizárólagos felelősségi körébe tartoznak, azok tartalmáért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal. Ilyen esetben az adott honlap adatkezelőjétől kérhet tájékoztatást. Jelen Nyilatkozat kizárólag az Adatkezelő által üzemeltetett Honlapra vonatkozik, amely alapján az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Felhasználó személyes adatait illetéktelenektől megvédje.

A megrendeléssel vagy a regisztrációval összefüggésben más személyes adatainak megadása esetén az ilyen személyes adatokat továbbító személyt terheli a felelősség az adatkezeléshez (ideértve az adattovábbítást, és az Adatkezelő által a személyes adatokkal végzett adatkezelési műveleteket is) szükséges hozzájárulás beszerzéséért, és a jogszerű adatkezeléshez szükséges tájékoztatás megadásáért. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a más személyes adataival való visszaélés jogellenes.

A Felhasználó megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Szolgáltató számára. Az Adatkezelő az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Amennyiben a Felhasználó bármely személyes adatát önként eljuttatja az Adatkezelőhöz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Adatkezelő – az adott szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabály vagy végrehajtandó bírósági ill. hatósági határozat által előírt kötelező esetek kivételével ill. az érintett hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítja. Az adatokat adatkezelő kizárólag a LoveStories franchise-hálózat keretében működő társaságok részére továbbítja, azokat e társaságok és alkalmazottaik ismerhetik meg az általuk vezetett közös nyilvántartó rendszerben. A jelen pontban meghatározott körön kívül eső harmadik személy részére adatkezelő az érintett írásbeli hozzájárulása nélkül adatot nem továbbít. A közös nyilvántartó rendszer tartalmát az Adatkezelő, és a LoveStories franchise-hálózat keretében működő társaságok, azok alkalmazottai körén kívül álló harmadik személy nem ismerheti meg, kivéve a jogszabály által előírt, kizárólag rendkívüli esetben teljesítendő adattovábbítás esetét.

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel: piackutatás, piaci elemzés, vevői szokások elemzése, látogatottsági statisztikák összeállítása, tájékoztatás nyújtása új szolgáltatásokról, marketing tevékenység, felhasználók tájékoztatása, megrendelések intézése, szolgáltatások teljesítése, biztosítása, felhasználók egymás általi elérésének biztosítása.

Az Adatkezelő- a Felhasználó személyére, adataira, az Adatkezelővel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

Az Adatkezelő biztosítja az általa kezelt adatok és személyes adatok biztonságát a megfelelő intézkedésekkel, így különösen gondoskodik arról, hogy azok arra jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek.

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a Szolgáltató műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásait rendszeresen ellenőrzi és a technológiai fejlődéssel összhangban lehetőségei szerint fejleszti. A Szolgáltató ugyanakkor kijelenti azt is, hogy a rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó adatbázis-sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért semmilyen felelősséget nem vállal, azt kizárja.

A Felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél:
• tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
• személyes adatainak helyesbítését, valamint
• személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

A Felhasználó továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
A fentiekre vonatkozó részletesebb szabályokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben találja meg.

Cookie-k használata:

Az Adatkezelő honlapja, email levelező rendszere, online szolgáltatásai, hirdetései és interaktív alkalmazásai „cookie-kat” és egyéb technológiákat, mint például a webjelzőket is használhatnak. A „cookie” olyan kizárólag szöveges információsor, melyet webszerverünk küld az Ön számítógépének merevlemezén lévő böngésző cookie fájljába. Ennek segítségével weboldalunk emlékezni fog Önre, amikor webszerverünk és az internetes böngészője újból kapcsolatba lép egymással. A cookie legfőbb célja, hogy azonosítsa a felhasználókat és lehetővé tegye szerverünk számára, hogy testreszabott weboldalakat kínáljon az Ön számára.

A cookie-k használatát az internetes böngésző beállításának megváltoztatásával engedélyezheti vagy letilthatja. Erről további információt a böngésző használati utasításaiban találhat vagy felkeresheti az About Cookies website–ot, ahol tájékoztatást találhat az internetes böngésző beállításainak módosításához. Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldal bizonyos szolgáltatásai nem lesznek elérhetőek abban az esetben, ha a cookie-k használatát letiltja.

3. TÁJÉKOZTATÁS

Az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezésekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen, peren kívül megegyezni nem tudnak, a jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.

A Szolgáltató jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket – a vonatkozó jogszabályok keretein belül – bármikor módosíthatja, mely módosításokat a Felhasználó a Honlap megnyitásával tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a hatáskörrel és jogkörrel rendelkező magyar bíróságok előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36 -1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Felhasználó jogainak megsértése esetén, valamint a 2011. évi CXII. törvényben meghatározott eseteiben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - a Felhasználó választása szerint - a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Tájékoztatjuk, hogy ha az adatkezelő a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, a Felhasználó az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Felhasználó személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A további felhasználási feltételeket a Honlapon megtalálható Jogi nyilatkozat tartalmazza. Amennyiben az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban bármely kérdése vagy észrevétele merül fel, kérjük, írjon a következő címre: info[kukac]lovestories.hu.

Budapest, 2018. május 23.

Kapcsolódó tartalmak