Használati feltételek

Általános információk

A www.lovestories.hu (a továbbiakban: Honlap) név alatt elérhető internetes oldalakat az LoveStories Company Kft.(székhely: 1148 Budapest, Angol utca 43,, cégjegyzékszám: 01-09-193983, a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti és szolgáltatja.

Név: LoveStories Company Kft.
Székhely: 1148 Budapest, Angol utca 43. 
Adószám: 24871592-2-42
Közösségi adószám: HU24871592
Cégjegyzékszám: 01-09-193983, nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék
Kamarai nyilvántartási szám:
Kamara megnevezése: Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Vezető tisztségviselője: Balogh Zoltán
Bankszámlaszám: 10404072-50526653-87571002 
Telefonszám: 
Fax: 
E-mail: lovestories[kukac]lovestories.hu
Honlap: www.lovestories.hu

Adatkezelési nyilvántartási számai: NAIH-73523/2014., NAIH-73524/2014., NAIH-73569/2014., NAIH-73571/2014., NAIH-73574/2014., NAIH-73575/2014., NAIH-73570/2014., NAIH-73572/2014., NAIH-73573/2014., NAIH-73576/2014., NAIH-76017/2014., NAIH-76018/2014.

A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy Ön (a továbbiakban: Felhasználó) előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen Felhasználási feltételek, az Adatvédelmi nyilatkozat és Jogi nyilatkozat tartalmát, valamint, ha regisztrációt kezdeményez, a regisztráció típusára vonatkozó Regisztrációs szabályzatot, Szerződési feltételeket.

Kérjük, mielőtt elkezdené használni a LoveStories® rendszerét és látogatni internetes felületeinket, olvassa el figyelmesen ezeket a dokumentumokat és csak akkor kezdje meg a használatot, ha azok tartalmát elfogadja és azokkal egyetért.

A Honlapra történő belépéssel a Felhasználó elismeri, hogy a jelen nyilatkozatban (Használati feltételek) foglalt rendelkezéseket és feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Felhasználó a Honlapot az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak megtartásával szabadon, ingyenesen látogathatja anélkül, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot megadna. A Szolgáltató azonban a Honlapról elérhető bizonyos szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz, illetve egyéb díjak megfizetéséhez is kötheti.

Felhasználónak minősül minden jogi és természetes személy, aki a LoveStories® rendszerét, illetve internetes felületeit bármilyen minősítésben látogatja, vagy használja.

A Felhasználók lehetnek:
Az internetes oldal egyszerű (regisztráció nélküli) látogatói
Regisztrált felhasználók (minősített-, minősítés nélküli-, inkognitó-, irodai tag, stb.)

FRANCHISE partnerek

Figyelem! A Használat megkezdésével (a Honlap látogatásával) Ön ráutaló magatartásával kötelezően elfogadta a fent felsorolt dokumentumok teljes tartalmát és azokkal egyetért!

A LoveStories® fenntartja a jogot, hogy jelen Használati feltéteket a Felhasználó értesítése mellett -ez esetben az internes felületen való közzététel is értesítésnek minősül - egyoldalúan módosítsa. Ön a módosítás(ok) hatálybalépését, azaz közzétételét követő használatával – azaz a LoveStories® oldalainak látogatásával, illetve regisztrációjával, vagy regisztrált Felhasználóként történő belépéssel - elfogadja a módosított Felhasználási feltételeket.

A LoveStories® szolgáltatásai a www.lovestories.hu cím alatt elérhető portálrendszer funkcióit és szolgáltatásait-, illetve az internetes felületen elhelyezett eszközök, automatizmusok, programrészek, illetve a szoftver részében vagy egészében történő igénybevételét jelenti.

Amennyiben ön úgy dönt, hogy Felhasználóként regisztrálja magát a LoveStories® rendszerébe, kérjük, azt az alábbiak figyelembe vételével tegye meg:

A LoveStories® internetes felületeinek látogatásakor a Felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználói látogatottság rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikák készítésére használjuk fel és nem kerülnek összekapcsolásra a többi adattal. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el Felhasználóink számítógépén adatfeljegyzés, a Felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése stb. céljából. A Felhasználó az internet-hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a rendszerünk cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k fogadását bármikor meg is tilthatja.

A regisztráció és a regisztrációval járó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes! Amennyiben nem ért egyet az Adatvédelmi nyilatkozatunkkal és egyéb, a használathoz kötött dokumentumaink tartalmával, kérjük, NE regisztráljon rendszerünkbe és NE látogassa azt!

A regisztrációs adatlapon ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása esetén a rendszer nem engedi továbblépni, illetve hiányzó adatokkal a regisztráció értelmetlenné válik, ugyanis ebben az esetben a rendszer rendeltetése nem valósulhat meg. Tehát értelmetlenné válik a regisztráció.

Minden Felhasználó maga helyesbítheti személyes adatait. A regisztrációs alap- és egyéb kiegészítő adatokat a regisztrált felhasználó a rendszerbe történő azonosítást (belépést / bejelentkezést) követően bármikor módosíthatja. Felhívjuk a figyelmét, hogy a regisztrációs és egyéb adatlapok egyes rovatai különleges-, közvetlen-, intim adatokat is tartalmazhatnak (melyek megadása nem feltétlen kötelező).

A Felhasználó által megadott adatok automatikusan rögzülnek. A Felhasználó személyéhez szorosabban köthető személyes adatok megadásáról a Felhasználó saját maga dönt. Ezek megadására bejelentkezés után van lehetőség. A regisztrált Felhasználók további adatainak felvétele (a regisztráció folyamán és használat közben is) regisztrációs adatlapok kitöltésével történik. Regisztrációjával a Felhasználó valamennyi szabályzatunkat elfogadta, illetve ezen dokumentumok elfogadása írásba foglalt nyilatkozatnak minősül, melyet rendszerünk elektronikusan tárol oly módon, hogy az később is hozzáférhető marad. A regisztráció során többek között a Felhasználónak meg kell adnia egy saját, működő e-mail címét, valamint egy jelszót, melynek titokban tartásáért ön (a Felhasználó) a felelős.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatok egy része publikus, azaz az oldalon közzétételre kerül. A Felhasználó által megadott mobilszámra bizonyos funkciók elérése érdekében SMS érkezhet, de mivel ezek az üzenetek egy külső szolgáltatón keresztül kerülnek kiküldésre, az így érkezett SMS-ek tartalmáért a LoveStories® nem felel.

Adatkezelés

Az adatkezelés célja első sorban az adatlapon megadott adatok segítségével a Felhasználó számára leginkább megfelelő fél/partneri kapcsolat (barát, élettárs, házastárs, szabadidő partner) felkutatását és a kívánt kapcsolat kialakulását szolgálja, illetve az adatgyűjtés és adatkezelés további célja a közösségépítés, ismerősök gyűjtése, és a velük való kapcsolattartás, a csevegésben való részvétel, látogatottsági statisztikák készítése, a Felhasználó jogosultságainak azonosítása, bizonyos esetekben hírlevelek és értesítők kézbesítése, információközlés a többi felhasználó felé, szolgáltatások és funkciók használata, illetve a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének (és a működés, működőképesség) biztosítása.

Felhasználó a regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy róla bizonyos személyes információk megjelenjenek internetes felületeinken, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a LoveStories® (társközvetítő rendszer lévén) információkat nyújthasson róla, melyek egy részének megjelenéséről a Felhasználó a regisztráció során rendelkezhet. A Felhasználó által megadott adatoknak és információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie. Az esetleges változásokat követően az Ön felelőssége módosítani adatait. Az adataiban történt változásokat, lehetőségei szerint, a lehető leghamarabb frissítse, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen. A Felhasználó által közzétett adatok és információk valóságnak való megfeleléséért a Szolgáltatónak nem áll módjában semmiféle felelősséget vállalni.

A Felhasználó a regisztrációs adatok törlését az info@lovestories.hu címen, illetve a bejelentkezést követően a „Profil törlése” menüpontra kattintva kezdeményezheti. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a felhasználói regisztráció és a Felhasználóhoz kötődő minden adat. A regisztrációs adatok a regisztrált Felhasználó kezdeményezésére történő törlésig maradnak a aktív rendszerben.

A felhasználói regisztrációt, illetve az ezt követően elérhető szolgáltatást csak természetes magánszemélyek vehetik igénybe. A nem természetes magánszemélyek megjelenítésére létrehozott adatlapokat (pl.: közösségi, céges, társadalmi célú regisztráció) töröljük rendszerünkből. Ez alól kivételt képez, aki jogi személyként FRANCHISE rendszerünkhöz kíván csatlakozni, és az erre a célra kialakított adatlapon keresztül regisztrál.

A 16. életévüket betöltött, de 18 éven aluliak a LoveStories® szolgáltatásait, illetve a regisztrációt követően elérhető internetes felületeinek használatát csak két tanúval ellátott írásos törvényes képviselői, szülői engedéllyel vehetik igénybe! A formanyomtatvány a regisztrációt követően a rendszerből PDF formátumban letölthető, majd kinyomtatható. A kitöltött és aláírt példányt visszascannelve JPG vagy PDF formátumban lehet visszatölteni (felhasználónévvel és jelszóval való belépést követően) a rendszerbe. Munkatársaink ezeket a nyomtatványokat elbírálják, majd ezt követően döntenek a profil aktiválásáról (Aktív megjelenés, a rendszer és a site funkcióinak használata), mely kapcsán az aktiválás státuszáról rendszerüzenetben e-mailes értesítést kap a Felhasználó. A nyomtatványon szereplő adatok és információk helytállóságáért a Felhasználót büntetőjogi felelősség terheli. A LoveStories® ezen adatok valósságáért felelősséggel nem tartozik, felelősséget nem vállal. Amennyiben a Felhasználó neve vagy egyéb személyes azonosításra alkalmas adata félrevezető, LoveStories® fenntartja a jogot, hogy a Felhasználót törölje a rendszerből, illetve szükség esetén értesítse az illetékességgel és jogkörrel rendelkező hatóságot.

A LoveStories® a fentiekből eredő okozott hiányért vagy károkért semmiféle felelősséget nem vállal és azzal nem tartozik.

A LoveStories® rendszerébe a Felhasználók saját magukról felnőtt tartalmakat (képeket) is feltölthetnek, melyeket kötelességük megjelölni. Ezt követően csak a 18. életévet betöltött és erről nyilatkozó Felhasználók számára válnak láthatóvá. A Felhasználók által meg nem jelölt, ám mégis felnőtt, erotikus tartalmú anyagokért a A LoveStories® felelősséget nem vállal. Ez esetben a Felhasználó tagságát a LoveStories® adminisztrátora értesítés nélkül inaktiválhatja, törölheti, újabb regisztrációját tilthatja.

A feltöltött fényképeket a LoveStories moderátorai értesítés nélkül törölhetik, ha annak megjelenési formája, tartalma nem teljesíti rendeltetési célját. Pl.: profilképek esetében az arcnak jól kivehető kell lennie. Nem támogatjuk a távoli fotók profilképként való feltöltését, ahol a rajta szereplő beazonosíthatatlan. A profilképen csak egyetlen ember szerepelhet. Az nem lehet elforgatott irányú és mellőzendő a napszemüveg, paróka és egyéb, az arc megmásítását szolgáló kiegészítő. (Pl. álszakáll, sapka, símaszk stb.) Ez alól kivételt képeznek az inkognitó tagi regisztrációk. Közéleti személyek, hírességek, illetve olyan személyek fényképének feltöltése, amely nem az adott regisztrálót ábrázolja, tiltott.

A Felhasználók regisztrációjukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a LoveStories® valamennyi regisztráltjának adatait összegyűjtse, névtelenül az így összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus célokra felhasználja.
A LoveStories® rendszerén belül egyes funkciók és szolgáltatások különböző adatkezelési szabályok hatálya alá eshetnek, melyről különbözőség esetén az adott szolgáltatás illetve funkció igénybevételekor a Felhasználót tájékoztatjuk, hozzájárulását kérjük.

A LoveStories® fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely Felhasználó számára megtagadja.

A LoveStories® elzárkózik mindenféle politikai megnyilvánulás elől és a Felhasználók számára sem engedélyezi politikai nézetek megfogalmazását az internetes felületein. A Felhasználó a LoveStories® internetes felületein véleménynyilvánítási szabadságát csak mások jogainak megsértése nélkül jogosult gyakorolni. Nem megengedett mások zaklatása, rágalmazása, becsületsértése, jó hírnév rontása, az emberi méltóságában való megsértésére, illetve mások személyiségi és egyéb jogainak megsértésére, más szerzői jogainak, személyhez fűződő jogainak - ide értve a névhez, képmáshoz fűződő jogokat is – megsértése, valamint a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak a megsértése.

Az LoveStories® fenntartja a jogot, hogy törölje azon Felhasználókat minden további értesítés nélkül, akik a fenti viselkedési normákat megsértik, illetve bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználó által megjelenített tartalom védjegyet sért, mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, képmása, melyet a felhasználó jogtalanul használ. Abban az esetben is törölhetjük az adott regisztrációt, ha a Felhasználó más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő nevet, vagy egyéb adatot tesz közzé továbbá, ha a megadott adatok tartalmaznak obszcén vagy trágár kifejezést, illetve rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és/vagy világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezést. Továbbá, ha a regisztrált a fentiekre utaló magatartást tanúsít.

A regisztráció megtételével a Felhasználó büntetőjogi felelőssége teljes tudatában nyilatkozik, hogy a LoveStories® oldalain haszonszerzés érdekében szexuális szolgáltatást nem ajánl fel, arra mást nem bír rá, ahhoz nem ajánl fel segítséget, szexuális szolgáltatást nem reklámoz. A burkolt vagy nyílt reklámok, reklámszövegek, értékesítésre kínált eszközök, szolgáltatások reklámjainak, vagy árajánlatainak elhelyezése sem megengedett.

A Felhasználó a regisztrációkor kizárólag saját magáról készült felvételt jogosult feltölteni. Egyéb, a Felhasználó által feltöltött képek, videók, hanganyagok, dokumentumok és egyéb anyagok jogtisztaságáért használatáért és feltölthetőségéért, közzétételéért a Felhasználót terheli felelősség! A LoveStories® ebben az esetben nem vállal, és nem is vállalhat felelősséget.

A LoveStories® nem felel a Felhasználók által az internetes felületeire feltöltött tartalomért, továbbá haladéktalanul eltávolítja azt a tartalmat, amelynek jogszerűségével kapcsolatosan bármilyen kétség merül fel, illetve értesítheti az illetékességgel és jogkörrel rendelkező hatóságot.

A regisztrált adatokhoz rendszergazdáink, egyes szolgáltatások esetén, a FRANCHISE irodáink ügyfélszolgálati munkatársaink, moderátoraink, bizonyos publikus adatokhoz a többi Felhasználó, ill. a portál látogatói férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik félnek az Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározottak alapján nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgáljuk, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

A LoveStories® nem felel, ha az adatokhoz rajta kívül álló okok miatt jogosulatlanul harmadik személy hozzájut (pl. hacker támadás stb. esetén).

A regisztrált Felhasználók jelen szabályzat elfogadásával hozzájárulnak, hogy a LoveStories® az általuk önként megadott egyes személyes és különleges adatokat az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően statisztikai célból feldolgozza és személyazonosításra alkalmatlan, statisztikailag feldolgozott adatok formájában hirdetési és marketing (reklám) célra felhasználja.

A Felhasználó, ha úgy érzi, hogy a személyes adatai védelméhez való joga sérült, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Kapcsolódó tartalmak