Felhasználói általános szerződési feltételek

Mely létrejött egy részről:
Név: LoveStories Company Kft.
Székhely: 1148 Budapest, Angol utca 43.
Adószám: 24871592-2-42
Közösségi adószám: HU24871592
Cégjegyzékszám: 01-09-193983, nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék
Kamarai nyilvántartási szám:
Kamara megnevezése: Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Vezető tisztségviselője: Balogh Zoltán
Bankszámlaszám: 10404072-50526653-87571002
Telefonszám:
Fax:
E-mail: lovestories[kukac]lovestories.hu
Honlap: www.lovestories.hu

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-73523/2014., NAIH-73524/2014., NAIH-73569/2014., NAIH-73571/2014., NAIH-73574/2014., NAIH-73575/2014., NAIH-73570/2014., NAIH-73572/2014., NAIH-73573/2014., NAIH-73576/2014., NAIH-76017/2014., NAIH-76018/2014. 

mint szolgáltató, a továbbiakban mint Szolgáltató, vagy LoveStoriesTM,
más részről Ön, mint Felhasználó ( a továbbiakban mint Felhasználó, vagy ön) között az alábbi feltételekkel:

Bevezető, alapinformációk

A LoveStoriesTM egy társkereső-, kapcsolatteremtő-, kapcsolat-közvetítő és kapcsolatépítő szolgáltatás - a továbbiakban Szolgáltatás, amely a Felhasználók részére az interneten keresztül a www.lovestories.hu címen, illetve a Szolgáltató- és FRANCHISE partnerei irodáiban érhető el.
Az internetes felületeink bizonyos funkcióit illetve szolgáltatásait csak regisztrált Felhasználók vehetik igénybe. Kérjük, mielőtt Felhasználóként regisztrálná magát, figyelmesen olvassa el az alábbi szerződési feltételeket, az Adatvédelmi- és Jogi nyilatkozatunkat, a felhasználási feltételeket, valamint a Regisztrációs szabályzatot , mivel azok a Felhasználók és a Szolgáltató között létrejövő szerződéses megállapodás alapját képezik, azok tartalma kötelező Önre nézve, a fenti dokumentumok a létrejött szerződés részét képezik.
Jelen Általános Szerződési Feltételek nyilvánosak. A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja, és tőle telhetően mindent megtesz annak érdekében, illetve biztosítja azt, hogy Felhasználók ezen feltételeket a Szolgáltatóval létesülő szerződéses kapcsolat létrejötte előtt megismerjék.
A jelen általános szerződési feltételek a regisztrációs szabályzat elfogadásával együtt kerülnek elfogadásra a Felhasználó részéről úgy, ha a regisztráció során chekboxos kipipálással jelzi, hogy a Regisztrációs szabályzatot elfogadja. A chekbox bejelölését követően Ön kötve lesz az alábbi szerződési feltételekhez, ezért amennyiben nem ért egyet azokkal, kérjük, ne regisztrálja magát rendszerünkbe. A regisztrációs adatok kitöltését követően egy egyedi megerősítő, visszaigazoló linkkel ellátott levelet küldünk 3 napon belül az ön által megadott e-mail címre, mely az ajánlat elfogadását jelenti, a visszaigazolás megküldésével a Szolgáltató és Ön között a szerződés létrejön. Amennyiben 3 napon belül nem kap visszaigazolást, úgy vegye fel velünk a kapcsolatot! Ebben az esetben a szerződés nem jött létre, Ön ajánlatához nincs kötve a továbbiakban.
Amennyiben regisztrációját a levelünk kiküldésétől számított 5 naptári napon belül nem igazolja vissza, úgy regisztrációja és a létrejött szerződés megszűnik.
Az alábbiakban olvasható a szolgáltatásaink, illetve internetes felületeink regisztrációhoz kötött funkcióinak, illetve szolgáltatásainak az ön regisztrált Felhasználói igénybevételére vonatkozó írásbeli megállapodása a Szolgáltatóval. Ahhoz, hogy ön Felhasználóként regisztráljon rendszerünkbe és igénybe vehesse a regisztrációhoz kötött funkciókat és Szolgáltatásokat, egyet kell értenie a jelen Felhasználói szerződési feltételekkel, melyek kötelezőek Önre nézve. A regisztráció és a regisztrációval járó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes! Amennyiben nem ért egyet az Adatvédelmi nyilatkozatunkkal és egyéb, a használathoz kötött dokumentumaink tartalmával, kérjük, NE regisztráljon rendszerünkbe! Amennyiben regisztrál, a regisztrációjával ön valamennyi szabályzatunkat elfogadta, illetve ezen dokumentumok elfogadása írásba foglalt Szerződésnek minősül, melyet rendszerünk elektronikusan tárol oly módon, hogy az később is hozzáférhető marad. A hírleveleinket és értesítő leveleinket a Felhasználó az érvényes regisztrációja alatt annak megszüntetéséig folyamatosan megkapja, melyhez regisztrációjával szintén hozzájárul. A hírlevélről történő leiratkozást külön is biztosítjuk. A regisztrációs adatlapon ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása esetén a rendszer nem engedi továbblépni, illetve hiányzó adatokkal a regisztráció értelmetlenné válik, ugyanis ebben az esetben a rendszer rendeltetése nem valósulhat meg.
A Felhasználói regisztrációt, illetve az ezt követően elérhető szolgáltatást csak természetes személyek vehetik igénybe, az önálló foglalkozáson és gazdasági tevékenységi körön kívül eső célok, azaz kizárólag magáncél érdekében. A nem természetes személyek, és nem a fenti célnak megfelelő megjelenítésére létrehozott adatlapokat (pl.: közösségi, céges, társadalmi célú regisztráció, üzleti célok, reklámot célzó stb. regisztráció) töröljük rendszerünkből.
A 18 éven aluliak a LoveStoriesTM szolgáltatásait, illetve a regisztrációt követően elérhető internetes felületeinek használatát csak két tanú előtt aláírt írásbeli törvényes képviselői, szülői engedéllyel vehetik igénybe! 16 éven aluliak a szolgáltatást nem vehetik igénybe! A 16-18 év közötti természetes személyek tekintetében a szerződés csak akkor jön létre, és a szolgáltatásokat csak akkor tudják igénybe venni, ha a törvényes képviselő részéről adott írásbeli hozzájáruló nyilatkozat megérkezett a központi irodánkba. Ebben az esetben a regisztráló tag regisztrációjának elfogadásáról szóló visszaigazoló levelet az általa megadott e-mail címre csak akkor kapja meg, ha a törvényes képviselői hozzájáruló nyilatkozatot a Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta. A hozzájáruló nyilatkozat beérkezését megelőzően a Felhasználó adatlapját szerkesztheti, de a szolgáltatás igénybevételére csak a hozzájáruló nyilatkozat beérkezését követően lesz jogosult. A Szolgáltató a fenti rendelkezésekkel kiemelt figyelmet fordít arra, hogy 18 éven aluli Felhasználók csak a törvényes képviselőik hozzájárulásával vegyék igénybe a szolgáltatást.
A formanyomtatvány a regisztrációt követően a rendszerből PDF formátumban letölthető, majd kinyomtatható. A kitöltött és aláírt példányt visszascannelve JPG vagy PDF formátumban lehet visszatölteni (felhasználónévvel és jelszóval való belépést követően) a rendszerbe. Munkatársaink ezeket a nyomtatványokat elbírálják, majd ezt követően döntenek a profil aktiválásáról (Aktív megjelenés, a rendszer és a site funkcióinak használata), mely kapcsán az aktiválás státuszáról rendszerüzenetben e-mailes értesítést kap a Felhasználó.
A nyomtatványon szereplő adatok és információk helytállóságáért a Felhasználót büntetőjogi felelősség terheli. A LoveStoriesTM ezen adatok valósságáért felelősséggel nem tartozik, felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel az Felhasználó által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető, azzal összefüggő bármilyen felmerülő problémáért, illetve egyéb problémáért, hibáért, ezekkel kapcsolatosan a Felhasználó vagy harmadik személy kártérítési igénnyel nem léphet fel. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az harmadik személy számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A megadott adatok - így a hibásan megadott adatok is - bejelentkezés után bármikor módosíthatók.

A Szolgáltató jogosult a regisztrációt visszautasítani, illetve a már regisztrált Felhasználó regisztrációját indoklás nélkül törölni. A Szolgáltató különösen fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználó adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a regisztrációt törölje. A regisztráció törléséről a Felhasználó értesítést kap e-mail címére.

A regisztrált Felhasználókon kívül a jelen általános szerződési feltételek a nem regisztrált Látogatókra is vonatkoznak.

A Szerződés és a szerződéskötés nyelve : magyar

I., Meghatározások

Jelen Felhasználói általános szerződési feltételekben az alábbi szavak a következő jelentéssel bírnak, kivéve, ha az adott szövegkörnyezetből más nem következik:

1. [Megállapodás] vagy [Szerződés]: A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött, a regisztrációhoz kötött a Felhasználók által igénybe vehető funkciók, Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó, jelen Szerződési feltételekben, Használati feltételekben, Jogi és Adatvédelmi nyilatkozatunkban valamint a Regisztrációs szabályzatunkban foglalt előírásokat tartalmazó megállapodás.

2. [Szellemi Tulajdonhoz fűződő jogok]: bármely szabadalom, adatbázishoz fűződő jog, szerzői jog, mintaoltalom (akár bejegyzett, akár nem), védjegy (akár bejegyzett, akár nem), kereskedelmi név és bármely hasonló, szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalomban részesülő szellemi alkotás, bárhol is létezzen a világon, a védelmükre vonatkozó jogosultságokkal együtt.

3. [Felhasználó]: bármely regisztrált természetes személy, aki a regisztrációját megerősítette a LoveStoriesTM által e-mailben kiküldött aktivációs linken keresztül, illetve akinek tagságát a LoveStoriesTM elfogadta, és akinek a tagsága jelenleg fennáll, beleértve az érvényes tagsággal nem-(kiegyenlítetlen számlával rendelkező Felhasználók), illetve a VIP előfizetéssel rendelkező regisztrált Felhasználókat is.

4. [Közzétenni]: internetes felületeinken megjeleníteni, bemutatni, kiállítani, küldeni, terjeszteni, közvetíteni, hozzáférhetővé tenni és/vagy kiadni bármely információt, adatot és/vagy bármely más, a Szolgáltatásra vonatkozó anyagot. A [közzétett] és a [közlés] kifejezések ennek megfelelően értelmezendők.

5. [Adatlap]: Az az információs internetes felület, amely a regisztrált Felhasználóra vonatkozó adatokat, fényképeket és/vagy egyéb információkat tartalmazza.

6. [Látogató]: bármely személy, aki a LoveStoriesTM internetes felületeit böngészi (nem feltétlen szükséges regisztrációval rendelkeznie).

7. [Weboldal / Honlap/ Portál / Internetes felület /oldal ]: Weboldalunk a www.lovestoriesi.hu URL-en, vagy bármely olyan más URL-en elérhető felületek, melyeket a LoveStoriesTM arra használ, hogy a Szolgáltatásait, oldalfunkcióit biztosítsa.

[ön / Felhasználó]: azon természetes személy, akinek a regisztrációt követően igénybe vehető funkciókra, Szolgáltatásra való jelentkezését (regisztrációját illetve annak megerősítését a LoveStoriesTM elfogadta. Továbbá Felhasználónak minősül minden természetes személy, aki a LoveStoriesTM rendszerét, illetve internetes felületeit bármilyen minősítésben – a regisztráció alkalmával a Felhasználó által kiválasztott regisztrációs forma (minősített, minősítés nélküli, inkognitó, irodai tag) látogatja, vagy használja.

II., Regisztráció és belépés

Jelen Szerződési feltételek elfogadásával a Felhasználó szavatosságot vállal következőkért:

1. A Felhasználó természetes személy, aki regisztrált tagként magánjellegű cél, azaz kapcsolatteremtés, és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevétele érdekében regisztrál. A regisztrációjának nem célja semmilyen gazdasági-, üzleti-, reklámtevékenység, ügyfélszerzés, adatszerzés, üzleti titok kifürkészése, vagy bármilyen a jelen szerződési feltételekbe, a Szolgáltató más szabályzatába, illetve jogszabályba ütköző tevékenység megvalósítása.

2. A 18. életévét betöltött Felhasználó cselekvőképes, cselekvőképességét törvény vagy a bíróság gondnokság alá helyező ítélete nem korlátozza.
16. életévét betöltött, de még a 18. életévét el nem ért Felhasználó tudomással bír arról, hogy korlátozottan cselekvőképes kiskorúnak minősül, jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.

3. A regisztráció időpontjában betöltötte a 18. életévét, vagy betöltötte 16. életévét és rendelkezik a regisztrációhoz szükséges törvényes képviselői, szülői beleegyező nyilatkozattal, melyet a regisztrációja megerősítését követően (e-mailes linken keresztül történik) legfeljebb 8 naptári napon belül feltölt a LoveStoriesTM rendszerébe, és kérésre a Nyilatkozat eredeti példányát a regisztrációja érvényessége alatt és azon túl is bár mikor be tudja mutatni, és szükség szerint annak bemutatását vállalja.

4. Bíróság nem állapította meg felelősségét szexuális jellegű bűncselekmény elkövetéséért, nem marasztalták el személyhez fűződő jogok megsértésével kapcsolatos ügyben, illetve bűncselekmény elkövetése miatt nem állapították meg felelősségét, vagy már mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól.

III., Általános rendelkezések, használati feltételek

A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy Ön (a továbbiakban: Felhasználó) előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen Felhasználói szerződési feltételek-, a Használati feltételek-, Adatvédelmi nyilatkozat- és Jogi nyilatkozat tartalmát, valamint, ha regisztrációt kezdeményez, a regisztráció típusára vonatkozó Regisztrációs szabályzatot. A Honlapra történő belépéssel a Látogató és Felhasználó elismeri, hogy a jelen általános szerződési feltételekbe foglalt rendelkezéseket megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el. Látogató esetén regisztráció nem szükséges, de a Látogató a jelen általános szerződési feltételek, továbbá az Adatvédelmi nyilatkozat, Jogi nyilatkozat tartalmát magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Honlapot használók lehetnek:

Az internetes oldal egyszerű (regisztráció nélküli) látogatói
Regisztrált Felhasználók (minősített-, minősítés nélküli-, inkognitó-, irodai tag, stb.)

Felhasználó elismeri, hogy elolvasta, megértette és egyetért a jelen Felhasználói általános szerződési feltételekkel, a jelen Szerződés mellékleteit képező Regisztrációs szabályzattal, Használati feltételekkel, az Adatvédelmi nyilatkozattal, Jogi nyilatkozattal, Díjtáblázatunkkal illetőleg azok teljes tartalmával.

A fent felsorolt különálló dokumentumok mindegyike (összesen 5 azaz öt db.) a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik! Figyelem! A regisztrációja megerősítésével és a használat megkezdésével ön ráutaló magatartásával kötelezően elfogadta a fent felsorolt dokumentumok teljes tartalmát és azokkal egyetért!

A LoveStoriesTM fenntartja a jogot, hogy jelen Felhasználói szerződési feltételeket és a fent felsorolt valamennyi dokumentumot a Felhasználók értesítése mellett -ez esetben az internes felületen való közzététel is értesítésnek minősül- egyoldalúan módosítsa. Ön a módosítás hatálybalépését (a közzététel időpontja) követő használatával – azaz a LoveStoriesTM oldalainak látogatásával és/vagy regisztrált Felhasználóként történő belépéssel - elfogadja a módosított dokumentumokat.

A LoveStoriesTM szolgáltatásai a www.lovestories.hu cím alatt elérhető portálrendszer funkcióit és szolgáltatásait-, illetve az internetes felületen elhelyezett eszközök, automatizmusok, programrészek, illetve a szoftver részében vagy egészében történő igénybe vételét, valamint oldalak egyszerű látogatását és a fizikális irodáiban, illetve partnerein, szakértőin, munkatársain stb. keresztül elérhető egyéb szolgáltatásokat jelenti.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltatások és az online internetes felületeink segítségével lehetővé válik, hogy a Felhasználók egymás bizonyos adataihoz, adatlapjához hozzáférjenek, ezt a Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik. A Szolgáltatást a Szolgáltató biztosítja.
A regisztráció során többek között a Felhasználónak meg kell adnia egy saját, működő e-mail címét, valamint egy jelszót, melynek titokban tartásáért a Felhasználó felelős.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatok egy része publikus, azaz az oldalon közzétételre kerül. A Felhasználó által megadott mobilszámra bizonyos funkciók elérése érdekében SMS érkezhet, de mivel ezek az üzenetek egy külső szolgáltatón keresztül kerülnek kiküldésre, az így érkezett SMS-ek tartalmáért a LoveStoriesTM nem felel.
A Felhasználó a regisztrációjával továbbá hozzájárul ahhoz, hogy róla bizonyos személyes információk megjelenjenek internetes felületeinken, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a LoveStoriesTM (társközvetítő rendszer lévén) információkat nyújthasson róla, melyek egy részének megjelenéséről a Felhasználó a regisztráció során rendelkezhet. A Felhasználó által megadott adatoknak és információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie. Mivel minden Felhasználó maga helyesbítheti személyes adatait, az esetleges változásokat követően az Ön felelőssége naprakészen tartani, módosítani azokat. Az adataiban történt változásokat, lehetőségei szerint, a lehető leghamarabb frissítse, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen. A Felhasználó által közzétett adatok és információk valóságnak való megfeleléséért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.
A regisztrációs és egyéb adatlapok egyes rovatai különleges, közvetlen, intim adatokat is tartalmazhatnak (melyek megadása nem feltétlen kötelező).
A Felhasználó által megadott adatok automatikusan rögzülnek. A Felhasználó személyéhez szorosabban köthető személyes adatok megadásáról a Felhasználó saját maga dönt. Ezek megadására bejelentkezés után van lehetőség. A regisztrált Felhasználók további adatainak felvétele (a regisztráció folyamán és használat közben is) regisztrációs és egyéb adatlapok kitöltésével történik.
Az adatkezelés célja első sorban az adatlapon megadott adatok segítségével a Felhasználó számára leginkább megfelelő fél/partneri kapcsolat (barát, élettárs, házastárs,szabadidő partner) felkutatását és kialakítását, megtartását szolgálja, illetve az adatgyűjtés és adatkezelés további célja a közösségépítés, ismerősök gyűjtése, és a velük való kapcsolattartás, a csevegésben való részvétel, látogatottsági statisztikák készítése, a Felhasználó jogosultságainak azonosítása, bizonyos esetekben hírlevelek és értesítők kézbesítése, információközlés a többi Felhasználó felé, szolgáltatások és funkciók használata, illetve a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének (és a működés, működőképesség) biztosítása.
A LoveStoriesTM internetes felületeinek látogatásakor a Felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a Felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikák készítésére használjuk fel és nem kerülnek összekapcsolásra a többi adattal. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el Felhasználóink számítógépén adatfeljegyzés, a Felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése stb. céljából. A Felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a rendszerünk cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k fogadását bármikor meg is tilthatja. A tiltás azonban megnehezítheti a használatot, és azt kényelmetlenebbé teheti.
Amennyiben a Felhasználó neve vagy egyéb személyes azonosításra alkalmas adata félrevezető, valótlan a LoveStoriesTM fenntartja a jogot, hogy a Felhasználót törölje a rendszerből, illetve szükség esetén értesítse az illetékességgel és jogkörrel rendelkező hatóságot. A Szolgáltató jogosult visszautasítani az ajánlatot, illetve a már regisztrált Felhasználó regisztrációját a Szolgáltató jogosult indoklás nélkül törölni. Különösen indokolt a regisztráció törlése, ha a Felhasználó nem létező-, valótlan adatot adott meg, vagy konkurens piaci szolgáltató érdekében, vagy nem magánjellegű cél (kapcsolatteremtés, és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevétele) miatt történt a regisztráció, illetve akkor is, ha a fentiek tekintetében kétely merül fel. A törlés ellen jogorvoslatnak nincs helye, és a törölt Felhasználó semmilyen igényt nem támaszthat Szolgáltatóval szemben.
A LoveStoriesTM a fentiekből eredő okozott közvetlen vagy közvetett kárért, semmiféle más következményért felelősséget nem vállal és azzal nem tartozik.
A LoveStoriesTM rendszerébe a 18. életévet betöltött Felhasználók felnőtt tartalmakat (képeket) is feltölthetnek saját magukról, melyeket kötelességük megjelölni. Ezt követően ezek a tartalmak csak a 18 életévet betöltött és erről nyilatkozó Felhasználók számára válnak láthatóvá. A Felhasználók által meg nem jelölt, ám mégis felnőtt, erotikus tartalmú anyagokért a LoveStoriesTM felelősséget nem vállal. Ez esetben a Felhasználó tagságát a LoveStoriesTM adminisztrátora értesítés nélkül inaktiválhatja, törölheti, újabb regisztrációját megtilthatja.
A Felhasználók regisztrációjukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a LoveStoriesTM valamennyi regisztráltjának adatait összegyűjtse, névtelenül az így összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus célokra felhasználja.
A LoveStoriesTM rendszerén belül egyes funkciók és szolgáltatások különböző adatkezelési szabályok hatálya alá eshetnek, melyről különbözőség esetén az adott szolgáltatás illetve funkció igénybevételekor a Felhasználót tájékoztatjuk, hozzájárulását kérjük.
A LoveStoriesTM fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely Felhasználó számára megtagadja. A Felhasználó felé a fentiek tekintetében a Szolgáltató a felelősségét kizárja.
A LoveStoriesTM elzárkózik mindenféle politikai megnyilvánulás elől és a Felhasználók számára sem engedélyezi politikai nézetek megfogalmazását az internetes felületein. A Felhasználó a LoveStoriesTM internetes felületein véleménynyilvánítási szabadságát csak mások jogainak megsértése nélkül jogosult gyakorolni. Nem megengedett mások zaklatása, rágalmazása, becsületsértése, jó hírnév rontása, az emberi méltóságában való megsértésére, illetve mások személyiségi és egyéb jogainak megsértésére, más szerzői jogainak, személyhez fűződő jogainak - ide értve a névhez, képmáshoz fűződő jogokat is – megsértése, valamint a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak a megsértése.
A LoveStoriesTM fenntartja a jogot, hogy törölje azon Felhasználókat minden további értesítés nélkül, akik a fenti viselkedési normákat megsértik, illetve bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználó által megjelenített tartalom védjegyet sért, mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, képmása, melyet a felhasználó jogtalanul használ. Abban az esetben is törölhetjük az adott regisztrációt, ha a Felhasználó más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő nevet, vagy egyéb adatot tesz közzé továbbá, ha a megadott adatok, szavak tartalmaznak obszcén vagy trágár, negatív megítélésű, rossz érzést keltő kifejezést, fenyegető, sértő, illetve rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és/vagy világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezést, továbbá, ha a Felhasználó a fentiekre utaló magatartást tanúsít. A Szolgáltató egyedi megítélése szerint dönti el, hogy az adott Felhasználó által megadott, közölt adatok a fentieknek megfelelnek-e, ennek alapján saját döntése alapján indoklás nélkül jogosult a regisztrációt törölni. Ebben az esetben a Felhasználó semmilyen igénnyel nem léphet fel Szolgáltatóval szemben, a Szolgáltató a felelősségét kizárja. A regisztráció megtételével a Felhasználó büntetőjogi felelőssége teljes tudatában nyilatkozik, hogy a LoveStoriesTM oldalain szexuális szolgáltatást nem ajánl fel, arra mást nem bír rá, ahhoz nem ajánl fel segítséget, szexuális szolgáltatást nem reklámoz. A burkolt vagy nyílt reklámok, reklámszövegek, értékesítésre kínált eszközök, szolgáltatások reklámjainak, vagy árajánlatainak elhelyezése sem megengedett.
A Felhasználó a regisztrációkor kizárólag saját magáról készült felvételt jogosult feltölteni. Egyéb, a Felhasználó által feltöltött képek, videók, hanganyagok, dokumentumok és egyéb anyagok jogtisztaságáért, használatáért és feltölthetőségéért, közzétételéért a Felhasználót terheli felelősség! A LoveStoriesTM ebben az esetben nem vállal, és nem is vállalhat felelősséget. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által közzétett, feltöltött tartalmat törölni, és a Felhasználó regisztrációját is törölni, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó harmadik személyről annak hozzájárulása nélkül használt adatokat, tartalmat, akkor is, ha annak a gyanúja merül fel.
A LoveStoriesTM nem felel a Felhasználók által az internetes felületeire feltöltött tartalomért, továbbá haladéktalanul eltávolítja azt a tartalmat, amelynek jogszerűségével kapcsolatosan bármilyen kétség merül fel, illetve értesítheti az illetékességgel és jogkörrel rendelkező hatóságot.
A regisztrált adatokhoz rendszergazdáink, egyes szolgáltatások esetén, a FRANCHISE irodáink ügyfélszolgálati munkatársaink, moderátoraink, bizonyos publikus adatokhoz a többi Felhasználó, ill. a portál látogatói férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik félnek az Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározottak alapján nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgáljuk, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.
A LoveStoriesTM nem felel, ha az adatokhoz rajta kívül álló okok miatt jogosulatlanul harmadik személy hozzájut (pl. hacker támadás stb. esetén).
A regisztrált Felhasználók jelen szabályzat elfogadásával hozzájárulnak, hogy a LoveStoriesTM az általuk önként megadott egyes személyes és különleges adatokat az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően kezelje, statisztikai célból feldolgozza és személyazonosításra alkalmatlan, statisztikailag feldolgozott adatok formájában hirdetési és marketing (reklám) célra felhasználja.
A Felhasználó a regisztrációs adatok törlését az info@lovestories.hu címen, illetve a bejelentkezést követően a „Profil törlése” menüpontra kattintva kezdeményezheti. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a felhasználói regisztráció és a Felhasználóhoz kötődő minden adat. A regisztrációs adatok a regisztrált Felhasználó kezdeményezésére történő törlésig maradnak a aktív rendszerben.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felszanáló(k) adatlapját időről-időre ellenőrizze, indokolt esetben inaktiválja, vagy azt, illetve a rajta lévő adatokat részében vagy egészében törölje, ha az a jelen Szerződés rendelkezései értelmében nem felel meg a Felhasználó által vállalt feltételeknek.
A Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató egyoldalú döntése alapján, indoklás nélkül eltávolíthassa a Felhasználó által az adataiban, vagy egyéb felületein közzétett olyan információkat, anyagokat, vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a Szolgáltató kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek vagy/és jelen Szerződési feltételekbe, vagy az adatvédelmi-, jogi nyilatkozatba, használati feltételekbe, regisztrációs szabályzatba, és egyéb a Szolgáltató által közzétett nyilatkozatba ütközőnek, más személyiségi jogába ütközőnek, más szellemi alkotáshoz fűződő jogát, személyes vagy szomszédos vagy egyéb tulajdonjogát sértőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnak vagy egyébként kifogásolhatónak talál, illetve amennyiben valamely jogszabály rendelkezéseibe ütköznek.
A Felhasználó kizárólagos felelősséget vállal a funkcióink és a szolgáltatásaink, valamint internetes felületeink, a személyes adatlap segítségével közzétett, esetleg más Felhasználók részére továbbított tartalomért.
A Felhasználó által szándékosan hamis adatok megadása jogi következményekkel járhat, valamint a Szerződés azonnali hatályú felmondásához, regisztráció törléséhez vezethet. A Felhasználó a felmondást követően is köteles az általa igénybe vett, de még meg nem fizetett díjakat kiegyenlíteni. A korábban kiegyenlített díj(ak) visszaigénylésre ebben az esetben a Felhasználó nem jogosult.
Az egyéb, a Honlap látogatásával kapcsolatos általános adatkezelésről szóló információkat az Adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmazza, mely jelen szerződés mellékletét képezi, és amelyet a jelen szerződéssel együtt a Felhasználó megismert és elfogad.

IV., A Felhasználó jogai és kötelezettségei, felelőssége

A Felhasználó nem másolhatja le sem egészében, sem részben az internetes felületeinken található információkat, adatokat (beleértve más a Felhasználók adatlapján található információkat is).
A Felhasználó nem küldhet körleveleket, spam-eket más Felhasználó(k)nak.
A Felhasználó nem adhatja-, ruházhatja át / oszthatja meg felhasználói jogosultságait és/vagy jogosíthat fel bármely harmadik személyt a funkció(k) és a szolgáltatás(ok) helyette történő használatára.
A Felhasználó nem továbbíthat-, tehet közzé, továbbá nem küldhet e-mailben más Felhasználónak olyan információ(ka)t, képe(ke)t és/vagy más anyagot, amely pornográf, fajgyűlölő, sértő, rágalmazó, megbotránkoztató, fenyegető tartalmú, becsületsértő, trágár, stb. tartalmú, továbbá amely(ek) alkalmas(ak) arra, hogy más Felhasználók politikai és/vagy vallási meggyőződését sértse, illetve amelynek birtoklása, közzététele, továbbítása jogszabályba, vagy a jelen szerződésbe, vagy a Szolgáltató megítélésébe ütközik.
A Felhasználó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a LoveStoriesTM felületein a Btk-ban szabályozott bűncselekményt, így különösen a nemi élet szabadsága és nemi erkölcs elleni bűncselekményt nem valósít meg.
A Felhasználó nem tölthet fel a Szolgáltató internetes felületeire, tárhelyeire, adatbázisába olyan anyagokat, amelyek vírust tartalmaznak, bármilyen módon befolyásolják a szolgáltatás nyújtását, a honlap használatát, a Szolgáltató megítélését vagy szerzői jogi védelem alá esnek. Ebben az esetben a Felhasználó teljes körű kártérítéssel tartozik a Szolgáltató felé, amely felelősség kiterjed a Felhasználó magatartásával a Szolgáltatónak okozott közvetlen és közvetett károkra is (elmaradt bevétel, megítélés miatti presztízsvesztés miatti sérelemdíj...)
A Felhasználó nem kísérelheti meg más Felhasználók üzeneteit, e-mailjeit elfogni, azok célba érését megakadályozni, azokba betekinteni, azok tartalmát bármilyen módon megismerni.
A Felhasználó nem használhat olyan berendezést, szoftvert vagy programot, melyek megkísérelnek beavatkozni a Szolgáltató rendszerének rendeltetésszerű működésébe.
A Felhasználó nem használhatja a Szolgáltató rendszerének funkcióit és szolgáltatásait más Felhasználók zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más Felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére.
A Felhasználó elfogadja és tudomással bír arról, hogy más Felhasználók adatlapját illetve a közzétett adatait megjeleníthetik. A Felhasználó maga is megtekintheti mások adatlapját, láthatja más felhasználók adatait.
Amennyiben Felhasználó saját magáról bármely bizalmas vagy kényes információt közzétesz és/vagy másnak kiad, azt kizárólag saját felelősségére teszi, mérlegelve annak valamennyi következményét, kockázatát.
A Felhasználó szavatosságot vállal, hogy az általa közzétett összes információ hiteles, valós, teljes, nem félrevezető, valamint vállalja, hogy azokat rendszeresen aktualizálja, így azok hitelesek, valósak, teljesek maradnak akkor is, ha az adatokban, vagy a helyzetében számottevő változás következik be.
Amennyiben a Felhasználó megsértette a fenti szabályok bármelyikét, úgy a Szolgáltató jogosult inaktiválni, vagy akár törölni és tiltani is a Felhasználót, valamint feljelentéssel is élhet a Felhasználó ellen a hatáskörrel rendelkező hatóságoknál, büntető- és/vagy polgári jogi eljárást kezdeményezhet , továbbá a Szolgáltató kártérítési igénnyel is élhet a Felhasználóval szemben.

V., Szellemi alkotáshoz fűződő jogok és titoktartás

A funkcióinkra és a szolgáltatásra valamint internetes portálunkra (beleértve annak forráskódját és grafikai elemeit, működési koncepcióját, a szoftver működését, és magát a szoftvert) vonatkozó, valamennyi szellemi tulajdonhoz fűződő jogát annak szerzője/i fenntartja(ják), és a szerző(k) kizárólagos tulajdonunkat képezi(k)! A Szerző(k) a szolgáltatóval nem azonos(ak)! A Felhasználó regisztrációs szabályzat és vele együtt a jelen Szerződési feltételek elfogadásával nyilatkozik és szavatosságot vállal, hogy az általa közzétett, és az adatlapján szereplő, illetve azon közzététel céljából megadott adatok szerzője a Felhasználó saját maga. Továbbá ezeket az adatokat és információkat maga a Felhasználó tette közzé és az adatlapja tartalmának egyedüli alkotója is maga a Felhasználó.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a használat illetve a szerződés fennállásának időtartama alatt bármilyen formában megszerzett, vagy bármilyen módon tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot bizalmasan, működéi koncepciót üzleti titokként kezel, azt harmadik fél, illetve illetéktelen személyek tudomására nem hozza. Ezen kötelezettség alól kivételt képeznek a köztudomású információk. A jelen szerződésben meghatározottak vonatkozásában üzleti titoknak minősül a Felek működésével kapcsolatos minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a Szolgáltatónak vagy a Tulajdonos(ok)nak méltányolható érdeke fűződik, illetve amelyek harmadik félnek történő átadásához az érintett Fél írásban nem járul hozzá. Az üzleti titkok megtartása jelen szerződés érvényessége és annak esetleges megszűnését követően is kötelező a Felhasználóra nézve.

A logók, grafikai elemek, védjegyek, fényképek (kivéve a Felhasználók által feltöltött képeket), flash és egyéb animációk, videók és szövegek(kivéve a Felhasználók által feltöltött szövegeket), amelyek a www.lovestories.hu oldalon megjelennek, a Tulajdonos(ok) – némely esetekben a Szolgáltató - szellemi tulajdonát képezik, és nem többszörözhetők, nem használhatók, nem adhatók ki, nem terjeszthetők, nem képezhetik adásvétel tárgyát, és nem jeleníthetők meg, érintett Fél(elek) előzetes, írásos engedélye nélkül.
A részletes szabályokat az Adatvédelmi nyilatkozat részletesen tartalmazza, amelynek rendelkezéseit Felhasználó megismerte, azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

VI., Szavatosság, felelősség kizárás

A Szolgáltató nem vállal garanciát arra hogy a LoveStoriesTMinternetes felületein elérhető funkciók illetve szolgáltatás vagy annak bármely része(i) megfelelnek a Felhasználó igényeinek, céljainak és/vagy elvárásainak. A Felhasználó a regisztrációval tudomásul veszi, és azzal egyetért, hogy a Szolgáltató csupán az aktuális napi formájában tudja biztosítani rendszerének működését, megjelenését, funkcióit és szolgáltatásait.
A Szolgáltató kizárólag az általa megjelölt szolgáltatást biztosítja, ellenőrzési körén kívül esik minden olyan elem, tényező amely a Felhasználók egymás közötti kommunikációjához, magatartásához, kapcsolatához, ennek következményeihez kapcsolódik. A fentiekhez kapcsolódóan a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. A Szolgáltató nem garantálja a webes felületen elérhető funkciók és online, valamint offline szolgáltatásai működési koncepciója eredményességét, a Szolgáltató így nem felel azért, ha az előfizetés tartama alatt nem jön létre a Felhasználónak kapcsolata más Felhasználókkal.
A Szolgáltató nem vállal szavatosságot internetes felületeinek, hozzáférhetőségében, és/vagy a háborítatlan használatában bekövetkezett hibákért, így különösen, de nem kizárólag, melyek a telefonhálózat vagy a vonalak, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail, vagy az Internet zsúfoltságából, nem megfelelő működéséből adódnak.
A Szolgáltató, valamint annak tisztségviselői, alkalmazottai, illetve megbízottai mindenfajta felelősséget kizárnak minden típusú és mértékű olyan eseménnyel, kárral kapcsolatban, amely a Felhasználót vagy harmadik személyt éri (különösen, de nem kizárólag, minden közvetlen, közvetett, vagyoni és nem vagyoni veszteséget, kárt) a Honlappal kapcsolatban, illetve a Honlap használatával kapcsolatban, a Honlap használhatatlanságával kapcsolatban vagy a Honlap használatának eredményéhez köthetően, továbbá a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan is kizárja a felelősségét, amelyet a Felhasználó kifejezetten tudomásul vesz. A szándékosan okozott szerződésszegésért a Szolgáltató felelősséggel tartozik.
A LoveStoriesTM nem vállal felelősséget a rendszer Felhasználók által okozott/hozzájárult hibáiért, továbbá nem felelős, ha az Ön által más Felhasználók számára hozzáférhetővé tett adatait más Felhasználók jogszerűtlenül használják fel.
A LoveStoriesTM nem vállal felelősséget a működésbeli és szolgáltatásbeli olyan késedelmes teljesítéséért illetve egyéb problémákért, amiket ésszerűen befolyásolni nem áll módjában, beleértve – nem kizárólag – a vis majort, háborút, árvizeket, tűzesetet, munkaügyi vitákat, sztrájkokat, munkabeszüntetéseket, lázadásokat, polgári zavargásokat, rosszhiszemű károkozásokat, robbanásokat, jogszabályi rendelkezéseket, annak következményeit és egyéb eseményeket. A Szolgáltató nem felel a szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítéséért abban az esetben, ha olyan, a szerződés megkötésekor előre nem látható, vagy a szerződés megkötését követően keletkezett körülmény merül fel, amely a kötelezettségei teljesítését, illetve a szolgáltatás igénybevételét akadályozza.
A felelősség kapcsán a Jogi nyilatkozat rendelkezései is irányadóak, amelynek rendelkezéseit Felhasználó megismerte, azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

VII., Használat

A LoveStoriesTM felhasználói adatlapjainak felülete, arra szolgál, hogy a Felhasználók azon információkat tehessen közzé magukról, és ez által lehetővé tegyék a többi Felhasználó számára is ezek megtekintését.
A Szolgáltató nem ellenőriz le szükségszerűen minden egyes adatlapot, hogy a rajtuk lévő információk megfelelnek e a valóságnak, ezért nem szavatolja, hogy az adatlapokon szereplő információk helyesek, továbbá nem vállalunk semmilyen kötelezettséget arra, hogy ellenőrzünk bármely információt.
A minősített felhasználókkal ugyan találkoztak munkatársaink, ezért ők biztosan valós személyek, viszont a találkozót követő a Felhasználók általi adatmódosításért felelősséget nem tudunk vállalni.
Az adatlapokról és az internetes felületekről elérhető funkcióinak köszönhetően, lehetőséget biztosítunk arra, hogy ön, mint Felhasználó saját belátása szerint kapcsolatba léphessen más Felhasználókkal.
Tájékoztatjuk, hogy az információk, amelyeket ön a többi Felhasználó adatlapján talál (amelyeket a Felhasználók saját magukról közzétesznek), nem törvényszerű, hogy helytállóak, és meg is felelnek a valóságnak.
Kérjük, ne feltételezze, hogy bármely adatlapon szereplő információ pontos és valós.
Mielőtt valamely a rendszerünkben található Felhasználóra vonatkozó információra, hagyatkozva cselekedne, javasoljuk, hogy előzetesen saját belátása szerint és saját felelősségére lehetőség szerint tegyen meg minden olyan lépést, melyről úgy gondolja, hogy szükségesek ahhoz, hogy megbizonyosodjon az információk valóságtartalmáról és azok helyességéről. Amennyiben Ön a rendszerünkön keresztül bárkivel találkozót egyeztet, ezt ön saját kockázatára teszi. Javasoljuk, tegyen meg minden óvintézkedést, amelyet személyi biztonsága szempontjából szükségesnek ítél.

VIII., Díjfizetés

A regisztráció illetve a regisztrációt követően igénybe vehető funkciók és egyes szolgáltatások csak díjfizetése ellenében vehetőek igénybe, melyet díjakat Díjtáblázatunk tartalmazza és amely szintén a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
Az alap-előfizetést a regisztráló tagok számára ¼, ½, ¾ vagy 1 évre választhatóan kötelező megváltani (ez alól kivétel az előregisztrációs, illetve a bevezető időszak).
A kiemelés, a VIP tagság illettve egyéb szolgáltatások (kiemelés, előre helyezés stb.) ezen díj feletti összegért vehetők igénybe, melyeknek mértékét szintén a LoveStoriesTM díjszabása tartalmazza.
Az előfizetési és Szolgáltatási VIP tagsági díjak időről időre változhatnak. Az aktuális előfizetési díjak közzététele az díjszabásokat részletező oldalon a tekinthető meg és a közzététel napjától hatályos.
A feltüntetett árak 2014.01.01-től érvényesek, melyek 27%-os áfakörbe tartoznak.
Nem jár pénz-visszatérítés a szolgáltatásaink, weboldal funkciók illetve az internetes felületeink bármi okból történő elérhetetlenségei, esetlegesen a működés szüneteltetése, vagy végleges megszűntetése esetén, illetve a regisztráció törlése esetén sem. Pénzvisszatérítés nem jár akkor sem, ha a Felhasználó nem elégedett a szolgáltatással, vagy az nem hozta a Felhasználó által elérni kívánt eredményt. A szolgáltatás ugyanis nem kötődik az eredményeléréshez.

IX., Felhasználó felelőssége, Kártérítés

A Felhasználó elismeri, hogy teljes felelősséggel, kártérítési kötelezettséggel tartozik bármely kárért, eljárásért, elmaradt haszonért, veszteségért, díjért, kiadásért, költségért, (beleértve a megemelkedett adminisztrációs költségeket és perköltségeket teljes kártérítési alapon), követelésért, perért és bármely más kárért és/vagy tartozásért, melyet a Szolgáltató rendszerének általa történő használatából, az általa a Szolgáltató rendszerén keresztül közzétett információkból és/vagy egyéb más anyagból, a szerződés bármely rendelkezésének megsértéséből, bármely felhasználói magatartásból, mulasztásból és/vagy jogszabályi kötelezettség megsértéséből adódóan származik.

X., Megújítás, a szerződés időtartama

Azon Felhasználók, akik sikeresen regisztráltak rendszerünkbe, érvényes regisztrációval rendelkeznek (megerősítették regisztrációjukat és a is LoveStoriesTM elfogadta azt), regisztrált Felhasználói státuszba esnek.
Az előfizetési tagság legrövidebben igénybe vehető időtartama ¼ év. A lejárat előtt rendszerünk figyelmeztető e-mailt/SMS-t küld az előfizetési időszak végéhez közeledvén. A Felhasználó így még időben dönthet tagsága meghosszabbításáról annak lejártát megelőzően. Az etikus szerződéseinkre való figyelemmel rendszerünk automatikusan NEM hosszabbítja meg a tagságot. A meghosszabbítást minden esetben a Felhasználó kezdeményezheti kézi módszerrel.
Jelen szerződést a Felek határozott időre kötik. A szerződés időtartama a Felhasználó által megjelölt időszak (előfizetési tagság)
A Szerződés időtartama alatt azonban mind a Szolgáltató, mind a Felhasználó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Felhasználó tudomásul veszi, és elfogadja, hogy ebben az esetben a Szolgáltató a fennmaradó, már előzetesen befizetett díjakat, esetlegesen annak fennmaradó részeit nem fizeti vissza.

XI. Elállási jog

Ön, mint Felhasználó és a Szolgáltató, mint vállalkozás között létrejött szerződésre kiterjednek a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. kormányrendelet rendelkezései.

Ön, mint fogyasztó a jelen szerződési feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a regisztráció visszaigazolásával a szerződés létrejön, és ezt követően a Szolgáltató az Ön beleegyezésével azonnal megkezdi a szolgáltatás teljesítését. Erre tekintettel Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a teljesítést az Ön kifejezett beleegyezésével az elállási határidő lejárta előtt megkezdi. Erre tekintettel Önt, mint fogyasztót a jogszabályon alapuló elállási jog nem illeti meg.

XII. Egyéb rendelkezések

A jelen Szerződés alkalmazására és értelmezésére a magyar jog irányadó.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók.
A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A módosítások a honlapon való megjelenéssel válnak hatályossá. Amennyiben a módosításra a regisztráció elküldése után, de annak visszaigazolása előtt kerül sor, a Szolgáltató csak a Felhasználó javára térhet el a regisztráció Felhasználó általi elküldésekor a honlapon feltüntetett Általános Szerződési Feltételektől.

Amennyiben a jelen szerződési feltételekben foglalt valamely rendelkezés érvénytelennek bizonyulna, úgy az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
Kötelezettséget vállalnak a Felek arra, hogy abban a nem várt esetben, ha közöttük vita támad, elsősorban tárgyalások útján kísérlik meg rendezni azt. Amennyiben vita esetén a felek békésen, peren kívül megegyezni nem tudnak, a jogviták eldöntése a Szolgáltató székhelye szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik. A Felek kijelentik, hogy mindaddig nem fordulnak bírósághoz, amíg az egyeztetést meg nem kísérelik, és annak eredménytelensége nyilvánvalóvá nem válik.
Ez a szerződés a Szolgáltató részéről egyoldalúan módosítható az internetes felületén (www.lovestories.hu) való közzététel biztosítása mellett, amelyet a Felhasználó a módosítást követő használatba vételével (a felületek látogatásával) elfogad.

XIII. Adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy a(z) LoveStories Company Kft. (1148 Budapest, Angol utca 43. ) által a(z) lovestories.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. 
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. 

Csővár, 2014. március 31.

Kapcsolódó tartalmak